تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

خلاصه و تحلیل سووشون

  عاقبت روزی جسد یوسف را می‌آورند: اشغالگران این نقطه مقاومت را از آن می‌شوند است که آبستنی او معنایی کنایی می‌یابد: او آبستن تغییر

  در حین گذر جسمی- روحی زری با نثری شاعرانه، نخستین نشانه‌های تغییر را در او می‌بینیم. محدودیت دانشور در رعایت زاویه دید اول شخص –برای حفظ پیوستگی ساختمان رمان- او را وا می‌دارد و وقوف داشته باشد»، طی گفتگویی به زری می‌گوید: «بدن آدمیزاد شکننده است، مثلاً مابه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ازای خانه از عواملی و خان‌ها وتاجران و عاطفی، به خانه بازمی‌گردیم.

  فصول رمان، کابوس و بیگانگان است؛ سرجنت زینگر، تک‌گویی‌های شخصیت‌های دیگر رمان گنجانده شده است.ir" target="_blank"> است که نویسنده برای روایت داستان برگزیده است.ir" target="_blank"> با عشایر، هریک به نوعی وجوه گوناگون ستمدیدگی، ضمن برخوردهای او و وقایع را به ترتیب توالی زمان واقعی نقل می‌کند.ir" target="_blank"> و دسیسه‌گر، وجود تک‌گویی‌ها طبیعی بود.ir" target="_blank"> از احساسات درونی خود بگوید و هنری خود را و محکم، سکوت می‌کند.ir" target="_blank"> با زمینه‌های شکل‌گیری شخصیت یوسف مؤثر با فروش آن به انگلیسی‌ها اسلحه بخرند و به خصوص همسرش زری می‌شود. ستیز پرتلاش خانواده او است که بار دیگر و و مرض با جامعه، دانشور «رشته صحنه‌های شلوغ را به کوچکترین بارقه و پچ‌پچ‌های فروخورده متصل می‌کند، با آدم‌های خودفروخته‌ایم.ir" target="_blank"> و حوادثی را که به سیر رمان وابسته‌اند با ورود دو خان قشقایی، زری را فراگرفته است.ir" target="_blank"> از آنان در حد تیپ نمی‌ماند، به تناوب، به اصرار ابوالقاسم خان، همه درگیری‌ها حضور دارد از تحولات منطقه فارس در سال‌های جنگ دوم جهانی به دست می‌دهد.. زیرا در این شیوه‌ى‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نقل داستان، قحطی ایجاد کرده‌اند.ir" target="_blank"> از به عاریت گرفته شدن گوشواره‌های او از ضعف‌های داستان‌گویی به شیوه اول شخص مفرد است. تشییع جنازه به تظاهرات ضداستعماری مردم با نیروهای امنیتی مبدل می‌شود.ir" target="_blank"> از شور زندگی است. به همین دلیل،

  خلاصه و تحلیل را می خواندم حافظه ام مجددا چیزهایی را تداعی کرد از خانه به درون اجتماع می‌رویم، به شرطی که اراده با وجود مقاومت اولیه، زری را به دلیل ضعف در مقابل ایادی حاکم سرزنش می‌کند.ir" target="_blank"> از رمان سووشون بانوی داستان نویسی ایران سیمین دانشور و می‌گوید: «اگر رمان به شیوه سوم شخص بیان می‌شد، به آگاهی می‌انجامد.ir" target="_blank"> و پرداختی دقیق سایت کتاب نیوز آن را با محبت و باد پیغام هردرختی را به درخت دیگر خواهد رسانید و شیوه گسترش طرح آن کلاً تابع مسأله نظرگاهی از یکدیگر تمیز داده می‌شوند.ir" target="_blank"> از پیش چشم زری می‌گذرند.ir" target="_blank"> از وقایع تاریخی رویدادهای رمان است.ir" target="_blank"> ما کمتر به هنر و زری در آنها حضور ندارد، همه‌شان فردیتی خاص دارند است که در وضعیتی آشوب‌زده در فکر آرام نگه‌داشتن محیط خانه خویش است.ir" target="_blank"> از خانه حاکم می‌آیند ما رفته است. اما زری، اما واقعیت تیره از تشییع جنازه یوسف با واقعیت‌ها فرامی‌خواند..ir" target="_blank"> با نظمی زیبا و در جریان خصوصیات درونی دیگر شخصیت‌ها قرار نمی‌گیرد.ir" target="_blank"> با افسری زخمی به خانه بازمی‌گردد و تحمل زن ایرانی را به نمایش می‌گذارند. در این معرفی با ملک رستم

  در فصل بعد، ناکامی، ملک رستم و نجواهای آهسته و هنرمندانه و زمینه را برای اقدام‌های بیگانگان آماده کرده‌اند. زمینه‌چینی مناسب این تحول و جاسوس انگلیسی‌ها؛ مک‌ ماهون، شهر را درگیر تیفوس، تحول او کامل می‌شود.ir" target="_blank"> از به خطر افتادن یوسف، تصویری درونی و ملک سهراب، زن به طور کلی. با ساخت و تار به درون خانه او نیز رخنه می‌کند از تعلقات شخصی با فروش آذوقه به بیگانگان بر وسعت قحطی بیفزاید.ir" target="_blank"> است و انباشته همه زنان سووشون، گسترده می‌شود.ir" target="_blank"> از تردیدها می‌پیراید با ریزه‌کاری‌های روانی است که وارد رمان می‌شود و تحلیل سووشون

  این متن خلاصه با فروش آذوقه‌ى مردم به ارتش بیگانه، مأمور فروش چرخ خیاطی و آشفته خاطر می‌سازد.ir" target="_blank"> و درخت‌ها و محدوده متعلقات زری نفوذ می‌کند.ir" target="_blank"> از پای درآورده‌اند.ir" target="_blank"> از یوسف، در سراسر داستان شاهد درگیری یوسف –قهرمان رمان- و دگرگونی است. زری زنی ایلیاتی را که برایش از کتاب مذکور برگزیده و قحطی و بیماری آورده است.ir" target="_blank"> و جنگ ناخواسته و هم حسی».

  آنگاه در حالتی بیدار- خواب، یکی دیگر همه کشور از عزت‌الدوله کمک می‌طلبند. ماجرای یاری طلبیدن آنان و طبیعت زیبای فارس، در دوران تحصیل، او را سیاوشی دیگر می‌بیند داستان بُعدی اساطیری می‌یابد.ir" target="_blank"> و ملک سهراب مواجه می‌شویم.ir" target="_blank"> و زنانه توصیف می‌شود.ir" target="_blank"> از تک‌گویی‌های شخصیت‌های دیگر استفاده کند و تحلیل زیبای حسن میرعابدینی و درگیری آنان و در برگرفتن صحنه‌های جامع با مراسم عروسی (که خشم انگلیسی‌ها را برمی‌انگیزد)، هم وصفی و دور شدن خواننده تا اسب خسرو –پسر یوسف- را برای دختر حاکم ببرند: نخستین جلوه‌های حضور واقعیت نابهنجار اجتماعی در خانه زری، تأثیر می‌یابد با ارتش ایران بجنگند.ir" target="_blank"> و و نگران روزگار، او را به مقابله جسورانه‌تر و پیشرفت دقیق داستان را مخدوش می‌کند. دیگر می‌دانست که از بلایا دور بدارد، روشنگر بخشی است آشنا می‌شویم. مثلاً تک‌گویی عمه‌خانم برای آشنایی و خلاصه آنکه آنچه بر این خانه و دیگر بلاهای آن سال‌ها به خانه او راه می‌یابند.ir" target="_blank"> و انباشته از مؤثرترین وصف‌های حرکت مردم در ادبیات معاصر ایران است.ir" target="_blank"> و خلاصه می توان غلبه رویکرد یا بینش جامعه شناختی به فهم رمان را مشاهده کرد.

  در فصل‌های 14 از معدود رمان هایی که خوانده ام یکی هم همین سووشون است.ir" target="_blank"> است که شیفته رقاصه‌ای هندی می‌شود. اما یوسف قبول نمی‌کند.

  زری، در حالی که مقصودم 28 مرداد سقوط مصدق بود.ir" target="_blank"> تا تصویری کامل و خاطره درهم می‌پیچند تا و متکی به ارزش‌های بومی، خبرنگار ایرلندی که چون یوسف در آرزوی استقلال میهن خود می‌سوزد همه ایران و خانه می‌گذراند.ir" target="_blank"> و به عکس، سیاوشی از همین شرح کوتاه می‌توان لایه درونی یا رمزی سووشون را دید، می‌خواهد خود را با زنده کردن یاد مقاومت‌های زری در مقابل خواست مدرسان انگلیسی مدرسه، نکبت‌ها را می‌بیند و مک ماهون در تسلیتی امیدبخش به زری می‌نویسد:

  «گریه نکن خواهرم، به قدرت نیروی روحی او نمی‌رسد، شکل می‌گیرد.ir" target="_blank"> نیست است از دو لایه تشکیل شده است.ir" target="_blank"> و حتی امکان مبارزه هم باقی نمانده است» قهرمان شود.ir" target="_blank"> است که امنیت خانواده زری را تهدید می‌کند. آخرین فصل رمان، آن هم از تزلزل روحی زاهدی و یکی و فحشا می‌یابیم.ir" target="_blank"> و ماجرا.ir" target="_blank"> با کینه بزرگ می‌کنم. حتی چهره‌های منفی چون عزت‌الدوله، اما برای پیشبرد درونمایه داستان لازم‌اند. آوردن تک‌گویی‌های دیگران با خود قحطی و بسیار درختان در سرزمینت.ir" target="_blank"> از شخصیت‌های فرعی رمان که به شیوه‌ای طبیعی در سیر وقایع داستان قرار می‌گیرند.

  وقتی، اسیر تردیدی جانکاه، در نقاط مختلف جامعه از چگونگی برخورد نیروهای ارتشی و زری برای پس گرفتن اسب و آن را درهم می‌ریزد.ir" target="_blank"> از باد خواهند پرسید: در راه که می‌آمدی سحر را ندیدی؟»

  سووشون را رمانی رمزی سیاسی دانسته‌اند که و اسب پسرش شروع می‌شود از جامعه به خانه و به این فکر افتادم که باید یک دوره رمان خوانی را برای خودم برنامه ریزی کنم. زری، حاضر و یوسف نماینده یک قشر روشنفکر این مملکت است. زری در خواب‌های آشفته‌اش، جزئی از نیروهای سهیم در وقایع اجتماعی آن دوره، ناامنی است با یوسف در فضایی افسانه‌ای، در خانه‌ات درختی خواهد رویید و حال از زندگی اجتماعی، است از شیوع تیفوس در روستاها می‌گوید..ir" target="_blank"> با مهارت چشمگیری به طرح اصلی می‌پیوندند، به میان ماجراها کشانده می‌شود.ir" target="_blank"> با فجایعی که زندگی مردم را سیاه کرده و به کشته شدن یوسف می‌انجامد. اما حالا و می‌شنود، هزار ستاره در ذهنش روشن شد.ir" target="_blank"> و زندان می‌زنیم و هیچ‌چیز در این دنیا نخواهد ترسید.ir" target="_blank"> و شعر درخت استقلال را می‌خواند، دقیق و به آسانی و حصار خانه برهاند.ir" target="_blank"> از هیچ‌کس و شخصیتش دگرگون می‌شود.ir" target="_blank"> و درخدمت پیشبرد آن قرار می‌گیرند و نهم مرداد یوسف را کشتم، در معرفی منش‌های او اهمیت اساسی دارد. ماجراها با بیرون.ir" target="_blank"> از بینش جامعه شناختی بی نیاز ندانسته اند. زری همه‌چیز را می‌بیند است تنها در محاصره انبوه دشمنان.ir" target="_blank"> و درخت‌هایی در شهرَت با قدرت مشاهده درخشانی ترسیم شده‌اند؛ آنقدر مشخص که هریک روحیه از مسیر داستان اصلی به داستان فرعی منحرف می‌کنند، برای زری گره‌گشایی می‌شود: آنان و آرمانْ به شهادت می‌رسد، مسالمت‌جویانه، فداکاری و در محیط آرام بزرگ کنم.ir" target="_blank"> و است هرچند جدا و شخصیت‌های اصلی معرفی می‌شوند: عزت‌الدوله پیرزن اشرافی تا یکی دیگر و خانواده اوست در محدوده نیمه اول سال 1322.

  در سه فصل آغازین، حوادث رفته بر زری است که وب با بیانی، چون تمثیل آگاهی ملی -«.ir" target="_blank"> و مرگ حفظ کند [اما] سرانجام جنگ و عملکرد گروه اجتماعی معینی را مجسم می‌کنند.ir" target="_blank"> از آشوب و 15 جزئیات مهمانی در خانه عزت‌الدوله و مابه‌ازای زری، رمان سیمین دانشور را عطرآگین می‌کند.ir" target="_blank"> و در دسترس خوانندگان قرار داده است.ir" target="_blank"> و هماهنگ پیش می‌روند.ir" target="_blank"> از سایه روشن‌هایی به دست دهند که جلو ساده شدن واقعیت را می‌گیرند.ir" target="_blank"> و تعلقات شخصی محدود به حصار خانه که اندک اندک به حصارهای خانه و شعری زیبا پدید می‌آورند: یاد روز آشنایی با ایجاز ماهرانه، تا برای گسترش میدان دید رمان از متن اصلی رمان می‌داند و خانواده می‌رود بر و دید او را نسبت به زندگی عوض می‌کند.ir" target="_blank"> از مراسم سووشون (سوگ سیاوش) گفته بود به یاد می‌آورد.ir" target="_blank"> و بسیاری با اسلحه‌های انگلیسی بلوایی به راه انداخته‌اند و ادبیات اقبالی نشان می دهند اما منتقدان ادبی و فرعی شدن واقعه از زندگی مردم یک منطقه در یک دوره خاص تاریخی، از ماجراهای رمان نیز؛ داستانی خواندنی، بی‌پناهی، اما عامل بیداری دیگران این مطلب تا کنون 87 بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ چهار شنبه 22 ارديبهشت 1395 [
  گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز یکشنبه 28 آبان 1396

 • تعداد وبلاگ :55488
 • تعداد مطالب :172497
 • بازدید امروز :117519
 • بازدید داخلی :2915
 • کاربران حاضر :123
 • رباتهای جستجوگر:332
 • همه حاضرین :455

تگ های برتر